Stortare

Norge har en av verdens største forekomster av stortare (Laminaria hyperborea) og denne taretypen utgjør til sammen 80 prosent av den samlede biomassen til makroalger (tang/tare) langs kysten av Norge. NIVA har beregnet at Norge har mellom 50 og 60 millioner tonn stortare.

Stortare – en av Norges største fornybare ressurser

Tareplanten trives best på 20 meters dyp og grunnere, vokser på berg- og steingrunn, og gjerne i bølgeutsatte områder. Stortaren vokser raskt, inntil en halv meter i året og vil i løpet av fem år nå full lengde som er om lag tre meter. Stortaren utvikler blader som den feller hvert år. NIVA har beregnet at stortarebestanden binder om lag 29 millioner tonn CO2. Forskerne mener at dette tallet kan dobles dersom tareskogen i Nord-Norge, som i mange år har vært nedbeitet av kråkeboller, blir reetablert. Til sammenligning ble det i 2011 beregnet at all norsk skog binder om lag 32 millioner tonn CO2.

Stortare høstes først og fremst av storm og uvær

At stortaren trives best i vær- og bølgeutsatte områder gjør at planten også takler høsting godt. Hvert år river stormer opp om lag 7 millioner tonn stortare. Dette er tare som raskt reetableres. Den årlige mekaniske høstingen med trål, som årlig ligger på mellom 150.000 tonn og 170.000 tonn, utgjør kun en liten andel av den høstingen som stortaren naturlig utsettes for hvert år. Tareskogen og skogen på land blir ofte sammenlignet, fordi begge deler både er viktig for biologisk mangfold samtidig som de representerer en viktig verdiskaping. I dag høstes om lag 40 prosent av den årlige tilveksten i norske skoger. Overført til stortare er det beregnet at kun 2,5 prosent av den årlige tilveksten høstes.

Stortaren i Norge har unike egenskaper

Norge har ikke bare en av verdens største forekomster av stortare, stortaren er også av en kvalitet som gir unike egenskaper til alginatet som produseres basert på taren. Kvaliteten og egenskapene til den norske stortaren har egenskaper som gjør det mulig å produsere faste strukturer. Dette er særlig relevant innen farmasi. Alginat har svært mange bruksområder og gel som er produsert fra stortare aksepteres også av menneskekroppen, noe som muliggjør transplantasjon av celler som er innkapslet i alginat.

Stort potensial for verdiskaping

Det oppdages stadig nye og viktige anvendelsesmuligheter for alginat basert på stortare. I 2010 beregnet blant annet SINTEF at verdiskapingen basert på makroalger (tang/tare) vil øke fra 1 milliard kroner i 2010 til 40 milliarder kroner i 2050. Dette gjør tang og tare til det området innenfor marin verdiskaping som vil øke raskest i årene fremover. Tallet inkluderer også dyrking av tare.