Produksjon av alginat

Anlegget til Nutrition & Biosciences
på Vormedal i Karmøy kommune er sannsynligvis verdens mest avanserte og komplette fabrikk for fremstilling av alginat og andre produkter fra tare.

Verdens mest avanserte alginatfabrikk

Det ligger mange års forskning, utvikling og betydelige investeringer bak det som er dagens fabrikk. Det gjør at man på en effektiv måte kan hente ut maksimalt alginat av høy kvalitet fra hver tarestilk som mates inn i fabrikken.

Stortaren losses på kaia på fabrikkanlegget og går i gjennom en prosess der bladene fjernes og stilkene kuttes. Det er stilkene i stortaren som inneholder det verdifulle alginatet med egenskapene som gjør norsk stortare særdeles etterspurt. Selve prosesseringen i fabrikken er i stor grad automatisert. Utvinning av alginat eller andre karbohydrater/polysakkarider fra brunalger er en komplisert prosess som krever høy og spesialisert kompetanse.

Produksjonen ved fabrikken er i stor grad automatisert.
Kvaliteten på stortaren varierer, blant annet ut fra når den er høstet. Det kreves betydelig kunnskap og erfaring for å hente ut maksimalt alginat av riktig kvalitet.

Kunnskap og erfaring nøkkelen til suksess

Stortarens kvalitet kan variere vesentlig ut fra hvor «fersk» den er, når på året den er høstet og en rekke andre forhold. Dette må tas hensyn til i produksjonen for å sikre det høye kvalitetsnivået på det ferdige alginatet som Nutrition & Biosciences leverer. Vi har også et spesialutviklet anlegg i Sandvika som produserer ultrarene kvaliteter til bruk i blant annet medisin. Volumene som produseres her er små, men verdien på hvert gram ultrarent alginat er svært høy.

De ansatte er høyt kvalifisert, og vi jobber målrettet med å bygge kompetansen innenfra. Derfor har Nutrition & Biosciences
også i mange år tatt inn lærlinger hvorav mange får jobb direkte etter endt utdanning.

Produksjonen er kvalitetssikret gjennom sertifiseringer som ISO 9001, FSSC 22000 (matsikkerhet), ISO 14000 (miljø) og vi har GMP tilvirkertillatelse og sertifikat fra Legemiddelverket.

Stolte over det vi skaper

Nutrition & Biosciences har en betydelig andel av det globale høykvalitets alginatmarked. Dette er vi stolte av og ydmyke for, og vi går hver dag på arbeid for å opprettholde og videreutvikle relasjonen med kunder og samarbeidspartnere. Vår visjon på Vormedal er å bli den beste fabrikken i Nutrition & Biosciences.Dette er en ambisiøs målsetting som krever mye av oss på mange områder. Helse, miljø og sikkerhet, kundefokus, bærekraft, stolte medarbeidere og forutsigbarhet er viktige stikkord i dette.

Det ferdige alginatet fremstår som et hvitt pulver som kan videreforedles til ulike kvaliteter avhengig av bruksområde.
Nutrition & Biosciences leverer til kunder over hele verden. Størstedelen av produksjonen eksporteres.

Production process overview

Washing

Separation

Extraction

Dilution

Separation

Neutralisation

Precipation

Pressing and Chlorination

Drying

Incorporation

Drying & Milling

Sieving

Blending

Metal Detection

Packing