Hummer og krabbe

Både vitenskapelige undersøkelser og observasjoner har slått fast at det ikke blir tatt opp taskekrabbe eller hummer ved tarehøsting.

Småhummeren foretrekker sand, grus og småstein der den kan lage sitt eget skjul. Større hummer kan holde til i steinrøyser med større hulrom å gjemme seg i. Hummerens rekrutteringsstadier er med andre ord ikke knyttet til typisk taretrålingsbunn.

Kvitsøy er det området hvor vi har lengst erfaring med tarehøsting og er dessuten et sentralt område for hummerfiske og hummerforskning. Det er blant annet foretatt en utstrakt utsetting av hummer i dette området. Da tarehøstingen startet her for nesten 40 år siden ble det uttrykt bekymring for hummer og krabbe.

Det ble derfor foretatt prøvefiske og undersøkelser i området, uten at negative forhold knyttet til tarehøstingen ble registrert. Senere ble det etablert en enighet både her og på Jæren om en pause i tarehøstingen ved oppstart av hummerfisket. I dag opplever vi at begge yrkesgruppene respekterer hverandre og at det praktisk talt ikke eksisterer konflikter mellom dem.

Når det gjelder krabbe, er det bare i mindre grad overlapping mellom fiske og tarehøsting. Aktivitetene foregår i hovedsak på ulike felter og ulike dybder.