Forskning

Vi har bare så vidt begynt å se alle mulighetene som ligger i de fantastiske egenskapene til alginat basert på norsk stortare. Nutrition & Biosciences har en egen FoU-avdeling i Sandvika med svært kompetent personell og vi samarbeider med universitets- og forskningsmiljø over hele verden for å videreutvikle alginatproduktene.

 

Forskning og utvikling

Med forskerteamet til Nutrition & Biosciences og forskermiljøet tilknyttet blant annet SINTEF og NTNU i Trondheim, har Norge tatt en ledende posisjon globalt på kunnskap om tare og makroalger. NovaMatrix er en egen forretningsenhet under Nutrition & Biosciences som utvikler og produserer biomedisinske produkter basert på alginat og andre biopolymerer. NovaMatrix holder til i Sandvika, sammen med avdelingen for produktutvikling og teknologistøtte i Nutrition & Biosciences.

Ved forskningsanlegget til Nutrition & Biosciences i Sandvika utvikles nye og viktige anvendelsesmåter for alginat basert på norsk stortare. Samarbeidet med universitets- og forskningsmiljøer over hele verden er viktig for Nutrition & Biosciences i arbeidet med å utvikle produkter som blant annet kan redde liv eller gi personer med alvorlig sykdom et bedre liv.

Ved Nutrition & Biosciences sitt forskningsanlegg i Sandvika utvikles nye og viktige anvendelsesmåter for alginat basert på norsk stortare. Flere produkter har allerede bevist at de kan bidra til å redde menneskeliv.

Her er noen eksempler som viser hvordan alginat fra norsk stortare kan gjøre verden litt bedre:

 

Hvordan helbrede et «knust» hjerte?

Et hjerteinfarkt svekker hjertets pumpeevne, ved at hjerteveggen blir tynnere. Hjertet må jobbe hardere for å kompensere. Dette gjør at mange pasienter som overlever et hjerteinfarkt orker mindre enn før og får redusert livskvalitet. For 10 til 20 prosent av alle pasienter som overlever et hjerteinfarkt, vil dette også føre til ujevn hjerterytme, fare for nytt hjerteinfarkt og risiko for å dø.

Hvor kommer så norsk stortare inn i bildet? Alginat fra norsk stortare aksepteres av kroppen. Alginatet har også svært gode stabiliserende egenskaper. Det er gjennom de siste årene utviklet en metode der gel, basert på alginat fra norsk stortare, injiseres i selve hjerteveggen for å styrke denne og gjenopprette hjertets pumpeevne. Metoden er de siste årene testet ut på pasienter over hele verden med svært god effekt. Metoden er nå godkjent for bruk i flere land og vil gi muligheten til et mer aktivt liv for personer som har overlevd et hjerteinfarkt. Nutrition & Biosciences/NovaMatrix har utviklet Algisyl-teknologien som brukes i behandlingen.

Alginatet lar kroppen reparere seg selv

At menneskekroppen aksepterer alginat basert på norsk stortare, åpner svært mange muligheter innenfor biomedisinen. Et eksempel på hva som vil komme i årene fremover er denne historien om åtte måneder gamle Lyaad i London. Guttebabyen var født med et virus som ødela leveren hans, og han var i ferd med å dø av leversvikt. I et siste forsøk på å redde gutten, injiserte legene ved King’s College Hospital i London friske leverceller fra en donor inn i babyen. Normalt ville kroppens beskyttelsesmekanismer umiddelbart ha forsøkt å kvitte seg med de fremmede levercellene. For å unngå dette var levercellene dekket med et beskyttende lag av spesialalginat som Nutrition & Biosciences/NovaMatrix hadde utviklet for dem. Dette gjorde at levercellene kunne starte jobben med å gjenoppbygge guttens egen lever. Allerede 48 timer etter behandlingen var gutten utenfor kritisk fare og nå seks år etter, er Lyaad en frisk og livlig sjuåring.

Denne historien markerer starten på en behandlingsmetode som kan gi nytt håp til pasienter som lider av leversvikt. Det viser også veien for effektiv behandling av en lang rekke sykdommer, gjennom å beskytte friske celler med alginat fra norsk stortare, injisere disse i pasienten og la de friske cellene gjenoppbygge organ som er skadet eller rammet av sykdom.

Styrker kroppens eget immunforsvar

De medisinske egenskapene til tare og da særlig norsk stortare er beskrevet i flere hundre vitenskapelige artikler. En av de viktige substansene i tare er fucoidan, som blant annet styrker immunforsvaret, reduserer høyt kolesterol, hjelper cellene å reparere seg selv og bedrer sirkulasjonen i kroppen. Nutrition & Biosciences har utviklet produktet ProtaSea™ fucodian, som fungerer som et kosttilskudd.

Trenger du et nytt øre, nese eller kanskje ny lever?

Forestill deg at du har slitt ned mesteparten av brusken i knærne, noe som gjør det smertefullt å bevege seg. Friske bruskceller fra en annen del av kroppen, eller fra en annen person, kan lage ny brusk til knærne dine. Eller man kan dyrke hud med celler fra din egen kropp for å lege brannsår. Aller helst bør cellene reprodusere seg og vokse i din egen kropp. Men dette er vanskelig i dag. Alternativet er å la cellene vokse i et miljø som ligner mest mulig på kroppen din. Det er her alginat fra norsk stortare kommer inn i bildet. Gjennom å bruke en bearbeidet variant av alginat fra Nutrition & Biosciences sammen med nanofibre fra cellulose, har forskere med støtte fra Nordisk Innovasjon laget et «blekk» som kan printe ut en ideell struktur som hudceller kan vokse i. Resultatene er gode og målet til forskerne er å skape nytt vev og på sikt helt nye organ som ører, neser eller en ny lever.

Slank med stortare

Det finnes studier som viser at alginat fra tare brukt på riktig måte kan hindre nedbrytning av fett i tarmen. Kroppens opptak av fett vil dermed reduseres. Det pågår i øyeblikket utvikling av et produkt, der målet er en pille som gjør at du kan spise normalt og samtidig gå ned i vekt. Dette arbeidet foregår ved University of Newcastle Upon Tyne i England.

Alginat kan også brukes til å lage en gel som delvis fyller magesekken rett før et måltid. Dermed vil man spise mindre mat før en føler seg mett, og matinntaket vil gå ned. Alginatgelen vil brytes ned etter hvert og passere gjennom resten av fordøyelsen sammen med maten. Også her er det forskere i England som ha gått foran, bl.a. ved University of Sheffield and Sheffield Hallam University.

Stortare mot ALS og diabetes I og II?

ALS, eller amyotrofisk lateralsklerose, er en nervesykdom som angriper motoriske nerveceller i ryggmargen og hjernen. Den er uhelbredelig, og behandlingen er i stor grad symptomatisk, det vil si at man ikke kan iverksette helbredende tiltak, kun tiltak som reduserer symptomene og plagene med sykdommen. Gjennomsnittlig levetid etter diagnosetidspunkt er 3–4 år. Nutrition & Biosciences deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt der formålet er å innsette nye nerveceller hos pasienten og få disse til å reparere skadene på nervesystemet. Utfordringen er å få kroppen til å akseptere de innsatte nervecellene og at disse gjør jobben med å reparere skader. Det er her alginat fra norsk stortare utgjør en viktig komponent i behandlingen. Ved å injisere nervecellene i en spesialdesignet alginat-gel, er målet at de nye nervecellene frigjøres i akkurat riktig hastighet, slik at pasientens kropp aksepterer behandlingen.

Diabetes type I og II har utviklet seg til en folkesykdom. Sykdommen gir seg utslag i at kroppen ikke produserer nok insulin som er viktig for å regulere blodsukkeret. Sykdommen er alvorlig og kan føre til død. Nutrition & Biosciences er involvert i et flernasjonalt prosjekt i regi av EU der målet er å utvikle en ny behandling der pasientene ikke trenger tilførsel av insulin. Metoden innebærer å injisere insulinproduserende celler beskyttet i små kuler av alginat fra stortare. Cellene beskyttes mot kroppens immunsystem av alginatet i kulene og sjansen for at de injiserte cellene overlever og integreres i kroppen til pasienten økes betydelig. Prosjektet skal foreløpig gå over fire år og her en finansiering på åtte millioner Euro fra EU’s Horizon 2020 program.