Sikkerhet er første prioritet, vi har alle noen som er glade i oss

Våre kjerneverdier danner grunnlaget for hvem vi er, hva vi står for og hva vi gjør. Helse og sikkerhet er en av våre kjerneverdier. Vi er svært opptatt av å ivareta helsen og sikkerheten til våre ansatte, våre kontraktører, våre kunder og menneskene som bor i de lokalmiljøene hvor vi opererer. Mer informasjon finnes her: http://www.dupont.com/corporate-functions/our-company/core-values.html

 

Sikkerhet er første prioritet for oss som fabrikk og for FMC som våre eiere. Ingenting er viktigere enn at våre ansatte og kollegaer eller våre innleide arbeidere kan gå hjem til sine kjære etter endt arbeidsdag, like friske som de startet dagen i tjeneste for oss. Sikkerhet er det viktigste i vårt fabrikkanlegg på Vormedal, på våre kontorer og laboratorie i Sandvika, på høstefeltet ombord på taretrålerne og ellers der en måtte ferdes.

 TH!NK.SAFE kampanje er et godt virkemiddel i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre sikkerhetskulturen. har høstet lovord og utmerkelse for konsernets fokus på sikkerhet.