Lager gull av brune alger

 

DuPont Nutrition Norge er godt presentert i Haugesunds Avis Drivkraft fokusblad for høsten 2019. Les mer om vår virksomhet; som attraktiv læreplass, vårt levende råstoff, vårt sterke fokus på kvalitet, det store potensialet som fremdeles ligger i alginat som produkt og stortare som bærekraftig ressurs med mer. Møt noen av våre flotte og engasjerte ansatte, blant annet prosessoperatør Daniel Ågotnes (bilde).

https://www.h-avis.no/utgave/drivkraft/edition/5d7b7c39c206ec0a0e3a5fec/2/drpublish-3423844622