Lærlinger er viktige for DuPont Nutrition & Health

Stolte og engasjerte medarbeidere er viktig for DuPont Nutrition & Health i Haugesund. Gjennom årene har mange unge kvinner og menn gjennomført sin læretid i vårt alginatanlegg og utviklet seg til dyktige fagfolk med bred erfaring og ekspertise.

Vi har opparbeidet oss et godt rykte som lærebedrift i flere fag og DuPont Nutrition & Health står høyt på ønskelisten når læreplasser skal søkes på. Vi mener selv at vi har en ideell størrelse som er viktig i dette; liten nok til at alle kjenner alle og får være med på mye, stor nok til at det alltid er spennende arbeidsoppgaver og forbedringsprosjekter å engasjere seg i. I 2015 ble vi tildelt prisen som Årets lærebedrift av Rogaland fylkeskommune.

Vi har et veldig godt samarbeid med opplæringskontorene på Haugalandet med Opplæringskontoret for teknologifag i spissen – opptek.no

Stolte fagarbeidere

For tiden har vi 13 lærlinger innen kjemiprosess, automasjon, elektro, industrimekaniker og IKT servicefag. Laboratoriefag er også et område hvor det er aktuelt med lærling.