FMC profilfilm

AKTUELT

Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Vår virksomhet på Vormedal, Karmøy kommune, er en storulykkevirksomhet og skal sikre nødvendige opplysninger til allmennheten.

 

Status DuPont integrasjon

Som «pop-up» vindu på denne siden har varslet siden november så er vårt selskap nå en del av DuPont. Integrasjonsarbeidet med overgang til nytt selskap pågår men inntil videre er navnet på vårt norske selskap fremdeles FMC BioPolymer AS. Vi forventer en navneendring sannsynligvis i løpet av våren 2019 men organisasjonsnummer vil forbli det samme.

Ny råstoffsjef

Harald Bredahl er vår nye råstoffsjef. Han erstatter Ole Damm Kvilhaug som i disse dager takker for seg etter gode år med bidrag i FMC.

Copyright © 2019 DuPont Nutrition & Health