profilfilm

AKTUELT

Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Vår virksomhet i Vormedal, Karmøy kommune, er underlagt storulykkeforskriften som skal sikre god og nødvendig kommunikasjon til naboer og allmennhet ved ulykker.

Status DuPont integrasjon

Som  vindu på denne siden har varslet siden november så er vårt selskap nå en del av DuPont. Integrasjonsarbeidet med overgang til nytt selskap pågår men inntil videre er navnet på vårt norske selskap fremdeles BioPolymer AS. Vi forventer en navneendring sannsynligvis i løpet av våren 2019 men organisasjonsnummer vil forbli det samme.

Copyright © 2019 DuPont Nutrition & Health