profilfilm

Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Vår virksomhet i Vormedal, Karmøy kommune, er underlagt storulykkeforskriften som skal sikre god og nødvendig kommunikasjon til naboer og allmennhet ved ulykker.

Kontaktinformasjon for fakturering til DuPont Nutrition Norge AS

Kontaktinformasjon for å sende faktura eller spørsmål vedrørende fakturering og lignende relatert til DuPont Nutrition Norge, Haugesund eller Sandvika

Lager gull av brune alger

DuPont Nutrition Norge er godt presentert i Haugesunds Avis Drivkraft fokusblad for høsten 2019. Les mer om vår virksomhet; som attraktiv læreplass, vårt levende råstoff, vårt sterke fokus på kvalitet, det store potensialet som fremdeles ligger i alginat som produkt og stortare som bærekraftig ressurs med mer. Møt noen av våre flotte og engasjerte ansatte, blant annet prosessoperatør Daniel Ågotnes (bilde)