profilfilm

Kontaktinformasjon for fakturering til DuPont Nutrition Norge AS

Kontaktinformasjon for å sende faktura eller spørsmål vedrørende fakturering og lignende relatert til DuPont Nutrition Norge, Haugesund eller Sandvika

Lager gull av brune alger

DuPont Nutrition Norge er godt presentert i Haugesunds Avis Drivkraft fokusblad for høsten 2019. Les mer om vår virksomhet; som attraktiv læreplass, vårt levende råstoff, vårt sterke fokus på kvalitet, det store potensialet som fremdeles ligger i alginat som produkt og stortare som bærekraftig ressurs med mer. Møt noen av våre flotte og engasjerte ansatte, blant annet prosessoperatør Daniel Ågotnes (bilde)

Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak

Vår virksomhet i Vormedal, Karmøy kommune, er underlagt storulykkeforskriften som skal sikre god og nødvendig kommunikasjon til naboer og allmennhet ved ulykker.